Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018
27/02/2018 2.271 lượt xem
Vừa qua, tại Hà Nội, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 
 
  
Hội nghị đã xem xét và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, cụ thể: Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BHTGVN; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động thi đua năm 2018; Kết quả thực hiện công tác tài chính năm 2017 và triển khai kế hoạch tài chính năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý đối với QTDND có vấn đề năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, nhiều tham luận cũng được trình bày tại hội nghị, tập trung vào một số nghiệp vụ BHTG như: Công tác kiểm tra của BHTGVN góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; Triển khai hiệu quả Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm; Một số đề xuất nhằm triển khai hiệu quả chính sách BHTG và tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa BHTGVN và NHNN… 
Hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu đề ra
Nhận định về kết quả hoạt động của BHTGVN năm 2017, Tổng giám đốc BHTGVN Đào Quốc Tính nhấn mạnh: Cùng với thành công chung của ngành Ngân hàng, BHTGVN đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, ông Đào Quốc Tính cũng phát biểu, làm rõ một số vấn đề, giải pháp nâng cao năng lực tài chính, năng suất lao động, công tác giám sát kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG… để “BHTGVN ngày càng phát triển bền vững, xứng vai xứng tầm là một cấu phần quan trọng trong hệ thống giám sát tài chính quốc gia; tạo niềm tin vững chắc đối với người gửi tiền và tạo động lực phát triển bền vững đối với các tổ chức tham gia BHTG”.
Năm 2017, bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, với những đổi mới trong phương thức quản trị điều hành, BHTGVN đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật. Đối với công tác nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, BHTGVN đã chủ động đề xuất NHNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung, trong đó cho phép BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của TCTD; tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng hạn mức chi trả BHTG, đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ, ngành Ngân hàng đang quyết liệt tái cơ cấu các TCTD, BHTGVN đã tích cực nghiên cứu, đề xuất tăng hạn mức chi trả tiền gửi bảo hiểm báo cáo NHNN xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
BHTGVN đã chủ động triển khai, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ theo kế hoạch, đặc biệt đối với các văn bản hướng dẫn thực hiện các Thông tư mới được ban hành áp dụng cho hoạt động của BHTGVN. Trong năm 2017, BHTGVN đã ban hành 15 văn bản, trong đó bao gồm11 văn bản thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, 04 văn bản thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc. Nhìn chung, hệ thống văn bản quản trị, điều hành cơ bản đáp ứng đầy đủ và kịp thời cơ sở pháp lý trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật BHTG.
Triển khai có hiệu quả chính sách BHTG, tính đến ngày 31/12/2017, có 1.275 tổ chức tín dụng được cấp Chứng nhận tham gia BHTG, bao gồm 93 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 Ngân hàng Hợp tác xã và 1.177 QTDND, 04 tổ chức tài chính vi mô. BHTGVN đã thực hiện tốt công tác cấp mới, cấp đổi, thu hồi Chứng nhận BHTG; đáp ứng nhu cầu của các TCTD, góp phần nâng cao vị thế của BHTGVN và niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng.
BHTGVN đã thực hiện tốt công tác quản lý thu phí BHTG, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc và xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm trong việc tính và nộp phí BHTG. Nhìn chung, các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định. Trong năm 2017, BHTGVN đã thực thu 5.866,7 tỷ đồng từ các tổ chức tham gia BHTG, tăng 970 tỷ đồng (19,8%) so với năm 2016.
Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Tính đến ngày 31/12/2017, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã đầu tư đạt 38.372,4 tỷ đồng (tăng 22,4% so với năm 2016), chủ yếu được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ; tập trung nghiên cứu phương án mua trái phiếu dài hạn của các tổ chức tín dụng tham gia hỗ trợ các TCTD theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua.
Trong năm 2017, BHTGVN đã tăng cường hoạt động giám sát đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG, phối hợp triển khai hiệu quả việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN trong công tác giám sát từ xa theo quy định tại Thông tư 34/2016/TT-NHNN ngày 28/12/2016 của NHNN.
Công tác kiểm tra tại chỗ luôn được BHTGVN chú trọng quan tâm. Tính đến thời điểm 31/12/2017, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 434 đơn vị tham gia BHTG gồm 47 NHTM, 386 QTDND và 01 tổ chức tài chính vi mô.
Hoạt động của Ban chỉ đạo và các tổ chỉ đạo giám sát, kiểm tra, xử lý đối với các QTDND cố vấn đề được triển khai thống nhất, kịp thời, hiệu quả, đúng kế hoạch trong toàn hệ thống. Thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra chuyên sâu các QTDND hoạt động yếu kém, xử lý những vấn đề phát sinh; tổng hợp diễn biến tình hình của các QTDND có vấn đề theo định kỳ. Tham gia trực tiếp hoặc phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc xây dựng phương án xử lý các QTDND yếu kém.
Để nâng cao hiểu biết của công chúng về chính sách BHTG và hoạt động của BHTGVN, công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai dưới nhiều hình thức. BHTGVN đã tổ chức nhiều sự kiện truyền thông, giao lưu tuyên truyền về chính sách BHTG nhằm tiếp cận hiệu quả hơn tới đông đảo công chúng như: Tổ chức giao lưu, thi tìm hiểu về chính sách BHTG với cán bộ, giáo viên, sinh viên các trường Đại học; phối hợp với các Chi nhánh NHNN, các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức các sự kiện, hoạt động tuyên truyền về chính sách BHTG trên nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền mang tính chất thường xuyên, BHTGVN đã xây dựng và thực hiện phương án tuyên truyền về hạn mức BHTG mới tới công chúng theo nội dung Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Công tác đào tạo, tổ chức, bồi dưỡng cán bộ cũng được BHTGVN quan tâm thích đáng; công tác nghiên cứu ứng dụng được triển khai tích cực, hiệu quả. Hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hệ thống BHTG tại Việt Nam. Trong năm 2017, BHTGVN đã tập trung triển khai các hoạt động chuẩn bị, đảm bảo sẵn sàng đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của Hiệp hội BHTG khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APRC) 2018.
Đối với Dự án Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng – cấu phần BHTGVN (Dự án FSMIMS), BHTGVN đã phối hợp với nhà thầu hỗ trợ người sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống CNTT và truyền thông mới, chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các gói thầu. Các công tác quản trị, quản lý, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đều được chú trọng và củng cố. Công tác quản lý tài chính, tài sản, tăng cường cơ sở vật chất, công tác văn thư và hậu cần cũng được thường xuyên quan tâm, triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện để toàn hệ thống hoạt động hiệu quả. 
8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc NHNN ghi nhận và biểu dương Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ, viên chức BHTGVN đã đoàn kết, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về BHTG, trong năm 2017, NHNN đã quan tâm đến việc ban hành và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về BHTG. Một số nội dung quan trọng điều chỉnh hoạt động BHTG đã được phê duyệt, bổ sung theo nguyên tắc phù hợp với thực tế hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, đảm bảo xây dựng tổ chức BHTG hiệu quả trong hoạt động, cụ thể: Hạn mức trả tiền bảo hiểm được nâng lên tối đa 75 triệu đồng kể từ ngày 05/8/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD được Quốc hội thông qua, theo đó BHTGVN được giao thêm các chức năng, nhiệm vụ: cho vay đặc biệt, mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ, tham gia kiểm soát đặc biệt TCTD…, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của tổ chức BHTG đối với quá trình cơ cấu lại hệ thống TCTD tại Việt Nam. Mặt khác, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đánh giá: Năm 2017, BHTGVN đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, nổi bật là: Hệ thống văn bản quản trị điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ của BHTGVN từng bước được hoàn thiện theo Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHTG, nhất là chủ động xây dựng và ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm để áp dụng đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; hoàn thành việc triển khai dự án FSMIMS nhóm hợp phần BHTGVN trên nền tảng công nghệ tiên tiến; công tác giám sát, kiểm tra, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia BHTG từng bước được nâng cao, xây dựng được Báo cáo giám sát chuyên sâu, đánh giá hiệu quả tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG báo cáo NHNN; chủ động trong việc giám sát, kiểm tra, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình của các QTDND có vấn đề; đặc biệt, BHTGVN đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp phát triển tổ chức.
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, năm 2018 NHNN sẽ tiếp tục quan tâm đến hoạt động BHTG thông qua việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, ban hành các văn bản hướng dẫn có liên quan theo quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các TCTD nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của BHTGVN. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng, Phó Thống đốc nhấn mạnh 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm BHTGVN cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018:
Thứ nhất, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt tại Quyết định số 36 ngày 9/1/2018. Trong đó, tập trung vào những vấn đề, nguy cơ tác động tới tài chính của BHTGVN, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước.
Thứ hai, tích cực đề xuất, tham mưu với các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động BHTG. Trong đó tập trung vào các dự thảo Thông tư về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, mua trái phiếu của TCTD hỗ trợ, tham gia thẩm định Đề án phục hồi TCTD yếu kém và các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành khác liên quan tới hoạt động của BHTGVN để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD.
Thứ ba, khẩn trương rà soát, xây dựng mới và sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ của BHTGVN có liên quan, đặc biệt là các quy trình, thủ tục, điều kiện tham gia mua trái phiếu, tham gia giám sát các TCTD bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật. Có quy định trách nhiệm rõ ràng, cơ chế phối hợp giữa các mặt nghiệp vụ và các bộ phận chức năng.
Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiến lược cần có tính mở để phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như điều kiện thực tiễn Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong việc tham gia xử lý các tổ chức tín dụng được kiểm soát đáp ứng các yêu cầu phát triển trong tương lai của hệ thống NH Việt Nam. Chủ động tích cực thực hiện tổng kết Luật BHTG và tham gia nghiên cứu sửa đổi Luật BHTG khi NHNN yêu cầu.
Thứ năm, thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ BHTG theo quy định như cấp, thu hồi chứng nhận Tham gia BHTG; tính và thu phí BHTG; quản lý và sử dụng an toàn vốn; kiểm tra, giám sát; tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt tổ chức tham gia BHTG; chi trả tiền bảo hiểm…. Tăng cường theo dõi, giám sát các QTDND và TCTCVM để kịp thời tham gia xử lý theo quy định, góp phần đảm bảo an ninh tài chính, hệ thống QTDND và trật tự an toàn xã hội.
Thứ sáu, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHTG nhằm nâng cao niềm tin công chúng, đồng thời cung cấp thông tin về việc thực thi các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng một cách thận trọng, phù hợp để tạo ra sự đồng thuận xã hội đối với hoạt động của ngành Ngân hàng.
Thứ bảy, tập trung nguồn lực tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Hiệp hội BHTG Quốc tế tại Việt Nam vào tháng 4/2018.
Thứ tám, HĐQT BHTGVN cần quyết liệt chỉ đạo việc quyết toán Dự án FSMIMS và thực hiện các dự án đầu tư nhóm B đã được NHNN phê duyệt, đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu đồng thời quản lý hiệu quả vốn nhà nước. 
Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thống đốc, Chủ tịch HĐQT BHTGVN Nguyễn Quang Huy khẳng định: toàn hệ thống BHTGVN sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ, NHNN giao phó bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Ông Nguyễn Quang Huy đề nghị tập thể Ban lãnh đạo, người lao động BHTGVN cần đoàn kết, chung sức, nỗ lực vượt lên chính mình, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi sẵn có, sự ủng hộ, tạo điều kiện của các Bộ, ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của NHNN để xây dựng BHTGVN trở thành tổ chức ngày càng lớn mạnh.
DIV
(Tạp chí Ngân hàng số 3+4, tháng 2/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 31 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 34 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 37 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 41 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 44 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 47 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 228 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 87 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 378 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 78 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 79 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 66 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
                  Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
12/01/2022 274 lượt xem
Năm 2021, nền kinh tế - xã hội nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng. Cả nước vừa phải tập trung cho phục hồi,...
                  Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
06/01/2022 140 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là những máy móc thông minh có những khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. AI đã có bước đi bứt phá từ khi có kỹ thuật học máy (Machine...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?