Agribank tăng cường “dẫn vốn” cho Tam nông, góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Ngày đăng:10:55 17/06/2019
Lượt xem: 1.108
Cỡ chữ
 
Khẳng định quyết tâm cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho mọi người dân để góp phần đẩy lùi tín dụng đen, Agribank cam kết đáp ứng đủ vốn, tích cực triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất, tiếp tục phát triển các gói sản phẩm cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống của người dân, nhằm giúp người dân tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, không phải đi vay nặng lãi từ các đối tượng cho vay tín dụng đen. 
 
Gia tăng độ phủ sóng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
 
Trải qua 30 năm kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển “Tam nông”, đặc biệt sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nguồn vốn của Agribank thông qua các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đã hỗ trợ tích cực quá trình sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần hạn chế tín dụng đen,... đóng góp vào việc thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển bền vững. 
 
 Hiện nay, Agribank là NHTM chủ lực trong triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với tổng dư nợ tính đến 14/05/2019 là 704.896 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Agribank đang thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP với dư nợ trên 1.600 tỷ đồng; thực hiện Quyết định 1050/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay thí điểm các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; Cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản với dư nợ gần 5.500 tỷ đồng; thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp với dư nợ trên 3.600 tỷ đồng; Cho vay tái canh cà phê với dư nợ trên 450 tỷ đồng; Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp;... 

 
Nhận thức trách nhiệm của một định chế tài chính lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank xác định cần có những hành động thiết thực trước nạn tín dụng đen có xu hướng gia tăng và hoành hành ở vùng nông thôn. Trong thời gian qua, Agribank đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tích cực như phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… thông qua hình thức cho vay qua tổ nhóm để chuyển tải nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của người dân. Với 58.743 tổ vay vốn, 1.377.234 khách hàng, dư nợ của Agribank tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước đạt trên 115.608 tỷ đồng (tăng 24.798 tỷ đồng so với năm 2017), tỷ lệ nợ xấu thấp, chiếm 0,33% trong tổng dư nợ.
 
Cùng với mô hình tổ vay vốn được xem như hệ thống “chân rết” đến từng thôn, bản tại các vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh nhất, Agribank đã triển khai mô hình điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng với chức năng là một kênh dẫn vốn hiệu quả của Agribank với chi phí thấp, giảm thời gian đi lại, đảm bảo sự an toàn cho khách hàng, đồng thời phát triển thêm công cụ đầu tư để giảm bớt nạn tín dụng đen, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Triển khai từ cuối năm 2017, Agribank đã đưa điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tới tận các xã vùng sâu, vùng xa, nhất là những vùng điều kiện đi lại còn gặp nhiều khó khăn để người dân tiếp cận nhanh nhất vốn để sản xuất kinh doanh và các dịch vụ ngân hàng khác. Đến nay, đã phục vụ 414.173 khách hàng với số tiền 5.160.477 triệu đồng. Trong năm 2019, Agribank tiếp tục triển khai Điểm giao dịch lưu động đến 50% số xã, huyện trên toàn quốc nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu về vốn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Trong Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, Agribank quán triệt, quyết liệt tổ chức thực hiện và tập trung nguồn lực ưu tiên nguồn vốn đầu tư tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là đối tượng được Agribank ưu tiên lãi suất cho vay thấp hơn các đối tượng khác từ 1-2%. Mỗi năm bằng tài chính của mình, Agribank vẫn dành hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với 8 đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp.
Thể hiện quyết tâm cùng ngành Ngân hàng đối với việc “Nói không với tín dụng đen”, trong thời gian qua, Agribank đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng tín dụng với các gói hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, điều chỉnh giảm 0,5% lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với các lĩnh vực ưu tiên và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho mọi đối tượng khách hàng, nhất là người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm phát triển sản xuất hàng hóa, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống dân cư.  
 
Kiên quyết đẩy lùi tín dụng đen
 
Với gần 4 triệu khách hàng đang vay vốn, trong đó cho vay đối tượng khách hàng hộ sản xuất và cá nhân chiếm tỷ trọng lên tới gần 70%/dư nợ cho vay nền kinh tế, Agribank hiện có quy mô dư nợ cho vay nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng; đặc biệt dư nợ với đối tượng khách hàng này có sự tăng trưởng mạnh tại khu vực Tây Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên. Với đặc tính nổi bật và nhiều tiện ích gia tăng cho khách hàng, các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Agribank đang ngày càng thu hút lượng khách hàng đông đảo. 
 
Quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đáp ứng kịp thời các nhu cầu tiêu dùng phục vụ nâng cao đời sống của người dân, góp phần hạn chế ảnh hưởng của tín dụng đen, trong năm 2019, Agribank tiếp tục ưu tiên dành nguồn vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng trong cơ cấu tín dụng để cho vay đáp ứng các mục đích tiêu dùng của cá nhân, hộ sản xuất với mong muốn đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn đột xuất của người dân, tạo thuận lợi tối đa để người dân kể cả vùng sâu, vùng xa, khu vực kinh tế khó khăn dễ dàng tiếp cận vốn vay và dịch vụ ngân hàng. 
 
Với thủ tục nhanh chóng, ưu tiên thực hiện xét duyệt và giải ngân ngay trong ngày, đảm bảo thời gian thẩm định cho vay được rút ngắn, cụ thể: đối với các mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết, có nhu cầu vốn không quá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), thời gian sử dụng vốn ngắn hạn và chứng minh được nguồn trả nợ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện tín dụng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, Agribank căn cứ vào mục đích sử dụng vốn, nguồn thu nhập của khách hàng, quy định về giải ngân để áp dụng phương thức cho vay, giải ngân linh hoạt, phù hợp đối với các mục đích đã thẩm định, hợp đồng tín dụng đã ký như thấu chi tài khoản thẻ ghi nợ nội địa, cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ… Tính đến 31/03/2019, sau 3 tháng triển khai chương trình, Agribank đã đạt được một số kết quả tích cực với doanh số cho vay đạt 395.216 triệu đồng với 14.196 khách hàng, tập trung chủ yếu vào các nhu cầu về mua sắm vật dụng sinh hoạt; sửa chữa nhà ở; mua, sửa chữa phương tiện phục vụ đi lại; học tập, du lịch, chữa bệnh và các nhu cầu tiêu dùng hợp lý khác.
 
Ngay sau khi ban hành văn bản 287/NHNo-HSX về chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình, Agribank đã chỉ đạo đến toàn hệ thống cử cán bộ giám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu vốn của khách hàng, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội,… để phổ biến kịp thời, giúp người dân nắm bắt đầy đủ chính sách tín dụng của ngân hàng. Theo đó, Agribank triển khai đầy đủ các sản phẩm tín dụng qua hơn 2.300 điểm giao dịch, đẩy mạnh cho vay qua các tổ vay vốn, chủ động đăng ký với chính quyền địa phương để mở rộng phạm vi hoạt động của Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng ở các huyện, vùng sâu, vùng xa - nơi điều kiện đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn.
 
Cùng với dòng vốn tín dụng tiêu dùng đã đầu tư, trong năm 2019, với việc tiếp tục ưu tiên dành tối thiểu 5.000 tỷ đồng cho vay đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình với thủ tục nhanh gọn hướng tới rộng rãi đối tượng khách hàng là bà con tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, người dân tại các vùng sâu, vùng xa, công nhân tại các khu công nghiệp, dân trí chưa cao, ít có điều kiện tiếp cận được các dịch vụ ngân hàng,... thêm một lần nữa thể hiện quyết tâm, nỗ lực của Agribank trong việc gia tăng các biện pháp để đẩy lùi nạn tín dụng đen ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn.
 
Góp phần đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng phục vụ đời sống sinh hoạt khu vực nông nghiệp, nông thôn, trong thời gian tới, Agribank tiếp tục nghiên cứu đưa ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của người dân tại khu vực nông thôn như: rút gọn thủ tục hành chính, thời gian thẩm định cho vay được rút ngắn. Chẳng hạn xem xét cấp hạn mức, mở rộng đối tượng thấu chi qua tài khoản thanh toán không cần đảm bảo bằng tài sản cho các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình cư trú ổn định trên địa bàn nông thôn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn của người dân.
 
Với vai trò là ngân hàng thương mại tiên phong, chủ lực trong triển khai chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank cam kết luôn sẵn sàng, chủ động về nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trong 30 năm gắn bó, đồng hành cùng “Tam nông”, từ thực tiễn đầu tư, phục vụ nông nghiệp, nông thôn, bằng nhiều cách làm sáng tạo, với mong muốn chuyển tải nguồn vốn thiết thực đến với người dân khắp mọi miền đất nước, Agribank đã và đang đóng góp tích cực cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân, từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trên địa bàn nông thôn, góp phần cải thiện môi trường sống và mang đến diện mạo khởi sắc cho bức tranh nông thôn Việt Nam. 

Bảo Linh
Nguồn: TCNH số 11-2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao